تزریق فیلر بینی برای بینی گوشتی مناسب نیست (مگر یک مورد!)

تزریق فیلر بینی برای بینی گوشتی مناسب نیست (مگر یک مورد!)

فیلرها یک ماده پر کننده برای بافت نرم هستند که می‌توانند حجم از دست رفته صورت را به شکلی کاملا طبیعی و زیبا برطرف کنند. یکی از سوالات مهمی که امروز مطرح می‌شود این اس�...
ادامه مطلب